Om

Teknikum.IT


Är en helt fristående sida från den officiella skolans sida och är skapad

för IT-utbildningen inom Elprogrammet och Teknikprogrammet för att användas som bland annat en utbildningsplattform för Google Apps och Office 365.


IT-utbildningen har ca 300 elever och utbildar bland annat:

- Systemadministratörer

- Nätverkstekniker

- Datatekniker

- Programmerare

- Drifttekniker

  för att nämna några

Teknikum


Teknikum är en gymnasieskola i Växjö. Skolan har utbildningar inom teknik, naturvetenskap och vård/omsorg, och hade 2015 cirka 800 elever.

Teknikum har ingen chefsrektor utan tre stycken enhetsrektorer:

Magnus Nilsson, Anna Lantz och Ulrika Boström.


Teknikum var under tiden som tekniskt gymnasium 1961-1992 känd för sin

mycket aktiva elevkår med flera sektioner.

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknikum)

©2019 Teknikum.IT